Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

Arkkitehtisuunnitelmat, eli ns. rakennuslupakuvat, suunnitellaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Yrityksemme on tehnyt suunnitelmia pienistä varastorakennuksista omakotitaloihin ja teollisuushalleihin. Rakennesuunnittelussa ennakoidaan eri tekotapojen toimivat rakennemallit sekä mahdolliset toteutusvaikeudet.

Energiatodistukset

Energiatodistukset rakennuslupahakumenettelyn yhteydessä ja erilliset energiatodistukset olemassa oleviin rakennuksiin, (uusi laki 1.6.2013)

LVI- suunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemäreiden suunnittelu. Ilmanvaihtolaitteiston suunnittelu.

U-arvo- ja kuormituslaskelmat

Rakenteen u-arvoa laskettaessa tulosteeksi tulee

  • rakenteen u-arvo = lämmönläpäisykerroin
  • rakenteen paino kg/m2
  • vesihöyryn vastus
  • vesihöyryn läpäisykerroin
  • lämmönvastus
  • pintavastus, ulko
  • pintavastus, sisä

Kuormituslaskelmat sisältävät esimerkiksi anturan, palkistojen ja kiinnikkeiden mitoitusta sekä rakenteen jäykistyslaskelmia tuuli- ja lumikuormia vastaan.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät

Rakennustyömaalla valvontatehtävät voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. Useasti ne kuitenkin ovat Suomen laissa määriteltyjen tehtävien hoitamista, eli rakennusluvassa velvoitetut katselmukset.

Rakennustöiden valvontatehtävät

Teemme rakennustöiden valvontatehtäviä tilauksesta. Näitä voivat olla esim. kerrostalon linjasaneeraus, omakotitalon märkätilan saneeraus tai palaneen rivitalon korjaus.

Korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen

Laaditaan esim. vesivahinkokohteen korjaussuunnitelma, josta haluttaessa tehdään kustannusarvio. Mahdollisesti kilpailutetaan urakoitsijoita ja valvotaan myös töiden suoritusta.

Yksittäiset katselmukset

Olemme suorittaneet yksittäisiä ympäristökatselmuksia, esimerkiksi ennen paalutustyötä tehtävää naapuristokatselmusta. Suoritamme myös rakennusosan tai rakenteen mahdollisten virheiden arviointia ja dokumentointia.